Web Interstitial Ad Example

明星成長 | 洪嘉豪讀演藝學院時建立音樂功架 簽約後由零開始學習唱歌

17-05-2022
明星成長-男歌手-洪嘉豪

有港版木村之稱嘅音樂唱作人洪嘉豪Kaho,現年30歲,為香港樂壇新一代嘅音樂人,性質與林家謙相似,同樣由幕後音樂人轉為幕前歌手。雖然洪嘉豪現已行出一條音樂路,但畢業於演藝學院嘅Kaho,曾於訪問中提及,入讀APA時先開始明白學生嘅讀書責任。

明星成長 | 欣宜克服負面評價及自我懷疑 奮鬥35年成功奪女歌手金


細個抗拒彈琴 音樂熱情從APA燃起

圖片來源 : hungkaho@IG

Kaho父母喺琴行工作,因父母認為下一代應要接觸音樂,所以Kaho自三歲起便開始學彈琴,但成長於濃厚嘅音樂氛圍下,Kaho稱並冇因此而對音樂產生太大興趣,甚至抗拒彈琴及練琴。直到Kaho入讀演藝學院修讀聲音設計系,先真正對流行音樂產生認識,從而對音樂產生熱情,就讀期間學習作曲、編曲,為Kaho之後嘅音樂路打好根基,更學懂獨立打造一首歌曲嘅技巧。

明星成長 | 梁釗峰憑一首作品讓父母接納星途

憑比賽入行 三年磨練獲張敬軒點名大讚

畢業後Kaho成為音響工程師,更開始發表自己嘅歌曲,但當時嘅狀況,則形容為渾渾噩噩。後來膽粗粗報名參加「華納想識你」嘅一個歌手招募比賽,並遞交自己從前創作嘅音樂作品,結果脫穎而出,得到簽約嘅機會。不過,加入唱片公司後,Kaho先要到藝人與製作部實習及向其他同事學習,從零開始學唱歌,經過三年磨練,裝備自己,終獲歌手衛蘭賞識,擔任其紅館演唱會和音,期後再憑親自操刀嘅出道作 <<半天空檔>>獲得樂壇前輩張敬軒點名大讚。2018年,憑實力奪得樂壇新人獎。

圖片來源 : hungkaho@IG

明星成長 | 周秀娜憑着不服輸精神 成功轉型實力演員奮鬥史

回想起當日簽約唱片公司,成為歌手嘅決定,Kaho曾於訪問中表示 : 「若果沒選擇成為歌手,我想長大後應該十分後悔,同時間這也是我簽約公司的原因。當時不停在想各種可能性,若失敗了怎麼辦。其後我再反問自己,確信自己喜愛音樂,亦喜歡受到關注,確定後就簽約了。」

 

相關文章:

明星成長 | 張敬軒音樂造詣從小訓練 每日花4小時練開聲

明星成長 | 謝安琪棄做老師追夢做歌手 感激媽媽信任不阻撓

明星成長 | 王菀之從父母身上愛上音樂與創作

明星成長-女歌手-王菀之