Tag Archives: 男歌手

明星成長 |陳奕迅中學派位不理想 提早到英國寄宿入讀金士頓大學

近日流傳陳奕迅已入紙紅館並將於本年舉行闊別九年嘅跨年演唱會,預計十月初開賣,消息一出叫大部分陳奕迅歌迷為之振奮。陳奕迅除咗有一把好聲音及卓越嘅唱歌技巧,音樂詣藝甚深,擁有8級聲樂證書之餘,曾於英國留學嘅佢更操得一口流利英語,由被寵壞嘅港孩變成一個獨立男孩。


明星成長 |方力申憑游泳成績入聖若瑟書院 兼顧學業成功入港大

曾為香港游泳代表隊隊員嘅方力申,當年憑傑出嘅游泳成績被名校聖若瑟書院取錄,其後細佬方圓明亦相繼憑游泳成績入名校,更為選擇體育科而揀選拔萃男書院。雖然二人均為游泳健將,不過升讀聖若瑟書院後亦無因此而放棄學業,二人分別入讀香港大學及中文大學,擁有非常好嘅前途


明星成長 | 盤點六位香港男星就讀的傳統男校

香港傳統男校於香港數一數二嘅包括有聖保羅書院、華仁書院、喇沙書院,今次一於盤點香港著名男星嘅學歷背景及就讀嘅本港中學,其中更有三所為全香港學術成績經常排名Top 5嘅傳統名校!


明星成長 | 鄭中基「暴龍哥」走到「暖男爸爸」進化史

由情歌王子到暴龍哥,再到「暖男爸爸」的鄭中基,人生可謂經歷過幾許風雨,曾於事業上軌道時因在飛機醉酒鬧事,被一度由高處打落低谷,但同時亦因為此事令鄭中基有所成長,由歌手轉型成為喜劇演員,由浪子變成現實中嘅「暖男爸爸」。


明星成長 | 湯令山Gareth受媽媽影響自小迷上音樂 海外留學拓展音樂領域

湯令山Gareth憑着廣東歌《勁浪漫 超溫馨》一曲正式入屋,不過創作此作品前,其實Gareth創作嘅大量作品都係以英文為主,另外更有幫MIRROR成員姜濤創作歌曲。Gareth現時只有22歲,音樂才華已得到不少樂壇前輩認可,全因自小已認清音樂目標,擁有熱誠同時努力讚研,創作大量反映自我嘅音樂作品。