Web Interstitial Ad Example

Tag Archives: 情緒管理

四大方法調教媽媽心理

早前有問卷調查,逾80%受訪者表示對兼顧「多職媽媽」的身份感吃力,近90%受訪者對作為「媽媽」這個家庭崗位感到有精神壓力。配由心理學家從4方面調教媽媽心。


心理學家教孕媽  認清壓力來源

婦女懷孕不管是調養身體,邋是添置嬰兒用品等,孕媽都會為新生命做不少準備。其實懷孕過程並不輕鬆,既要注意身心狀況,以免有閃失而影響胎兒,有心理學家表示,有時孕媽顧慮太多或種種原因,使她們產生不少,以下逐一詳談。


如何讓子女學會獨立自處?3個方法培養孩子安全感

「而家啲小朋友真係一刻都唔悶得,坐一陣又話悶。。。」
「係囉,我哋以前細個阿媽打牌,或者大人食飯傾計,成日都自己坐響度,而家啲小朋友,我諗 15 分鐘安靜坐響度都好難……」
「我細嗰個成日都到黏著我,已經 4 歲,我行開一陣都喊。」


情緒都有唔同分數能量值?心理學家指呢種情緒最傷身!

情緒都有能量值?著名心理學家David R. Hawkins,運用運動學原理和二十年長期的臨床實驗,統計及分析發現,人類各種不同的意識層次都有其想對應的能量指數,人的身體會隨著精神狀態而有強弱起伏。他將意識能量量化排列成0-1000的範圍,低於200的負能量會削弱身體,而200到1000的正能量則有益於身體 。


心理健康 |孩子愛生氣?如何應對孩子的情緒失控

孩子哭鬧時會出現很大的情緒反應和問題行為,例如把東西玩具亂摔、跟父母和老師頂嘴或在地上翻身打滾、大喊大叫等。 情緒失控的行為都讓家長頭痛不已,不知如何是好。同時,又會擔心這樣的孩子日後要怎麼跟人和睦相處。到底孩子為何會這樣不可理喻?他們的情緒為何會突然就崩潰呢?


親子共讀| 《阿諾成長日記》認識健康焦慮

適應焦慮係一種短暫嘅憂慮狀態,一般由近期經歷嘅壓力事件引發,成因可以係家人逝世、孩子出生、結婚、離婚、失業、搬到陌生環境居住、在外地生活後歸來,或者患上疾病。各樣事情自似不一樣,但其實都可以對不同人帶嚟變化及壓力。