Web Interstitial Ad Example

明星成長 | 香港一所傳統男校出產多個男藝人 許廷鏗、林家謙同是校友

17-08-2022
明星成長-男藝人-香港聖若瑟書院

香港聖若瑟書院為傳統男校,擁有多年歷史,出產多位著名演藝圈明星,如林家謙、許廷鏗及梁釗峰,大家都係同門師兄弟,另外學校仲出產多位從事幕後嘅創作人,包括電影及音樂界別。

許廷鏗

圖片來源 : IG@hui_alfred

許廷鏗曾就讀於聖若瑟小學,中學就讀聖若瑟書院,會考取得21分,曾於訪問中坦言會考成績並無預期好,後來轉到德瑞國際學校讀預科,最終成功入讀香港大學牙醫學士課程,現已完成香港大學牙醫學士課程,並取得牙醫執照。

明星成長 | 許廷鏗現實夢想兩邊走 音樂熱情源自於中學唱K

梁釗峰

圖片來源 : IG@callstarcf

梁釗峰曾就讀聖公會聖彼得小學,中學入讀香港聖若瑟書院 ,會考取得13分,後來於北角協同中學完成預科課程,最終成功考入香港城市大學並修讀市場營銷學系。大學時曾到北京清華大學做交換生,亦參加過不同類型嘅聯校歌唱比賽並獲得獎項,自此自信心大增,更加認定往後成為歌手嘅志向。

明星成長 | 梁釗峰憑一首作品讓父母接納星途

林家謙

圖片來源 : IG@terencelam0903

林家謙曾就讀聖若瑟小學,中學就讀聖若瑟書院,完成會考後到香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學修讀預科課程,中六時參加校內歌唱比賽,自彈自唱周杰倫嘅《安靜》,因表現出色而奪冠,後來完成AL考試入讀嶺南大學並修讀當代英語語言(榮譽)文學士學位課程。

明星成長 | 林家謙大專比賽時被一位歌手賞識 從此開啟音樂之路

方力申

圖片來源 : IG@alexfongliksun

方力申小學就讀英皇書院同學會小學,更曾就讀香港聖若瑟書院,9歲時已是南華游泳會成員,曾於訪問中表示自己是憑出色嘅游泳成績而入讀名校,期間更曾代表聖若瑟書院奪過不少學界獎項,15歲時更曾到斯里蘭卡出賽。後來到過美國Germantown Academy進修,接受當地密集嘅游泳訓練。最後透過「非大學聯合招生辦法」途徑報讀香港大學,以運動員身份被取錄,並修讀經濟及工商管理學系。

明星成長 | 加拿大為港姐留學熱門地

司徒瑞祈

圖片來源 : IG@sskwater

司徒瑞祈與方力申一樣自小學習游泳,八歲時已加入香港游泳隊,代表香港參與國際賽事,中學入讀聖若瑟書院,畢業後到香港專業教育學院修讀電腦課程,其後再到製衣業訓練局就讀文憑課程,兩年後成功報讀香港理工大學紡織及製衣學系高級文憑課程,曾獲香港大專體育協會頒發「香港大專最佳男子運動員」獎項。

聖若瑟書院

聖若瑟書院為一所傳統名男校,以英文為主要教學語言,估計屬 Band 1B, 是香港現存首間羅馬天主教男子學校,設有小學及中學。 除了學術成績外,體育、文化及課外活動均有卓越表現,除了以上提及的校友,更培訓出多位出色校友如香港著名演員劉松仁、作曲人及唱片監製趙增熹、金馬獎最佳導演麥當雄等。

地址: 中半山堅尼地道7號及堅尼地道26號

敢發夢,又敢唔敢追夢?有想法,要實現就要想辦法!

我哋邀請咗不同界別嘅嘉賓,9月3日同大家分享升學及就職出路嘅資訊,並以專業角度分析生涯規劃嘅重要及實踐方法,同場更有演藝及運動界別嘅年青KOL以過來人身份同大家分享追夢嘅心路歷程,費用全免!

立即登記及出席講座仲可以拎走《生涯規劃自學手冊》實體書,快啲約埋朋友仔一齊報名啦!活動詳情 : https://bit.ly/3BTxPfP


相關文章
明星成長 | 馮盈盈零經濟及商科底成功考獲CFA Level 1 當年DSE 28分入港大
明星成長 | 盤點六位香港女星就讀的香港名校
明星成長 | 盤點六位香港男星就讀的傳統男校

明星成長-男明星-男校