Web Interstitial Ad Example

明星成長 | 楊樂文Lokman參加造星前曾想過轉行 全職教舞試過最低月入得4千

06-07-2022
明星成長-MIRROR-楊樂文

MIRROR成員之一楊樂文Lokman既係團隊中嘅舞蹈擔當,更係隊長,當時於《全民造星》以大熱姿態獲得季軍,但其實Lokman 早於2013年已參與電影《狂舞派》嘅演出。Lokman熱愛舞蹈眾所周知,但其實為咗追尋跳舞夢,背後唔單止經過一段低收入嘅時期,更曾承受父母嘅反對,更兩度放棄學業。

 

小學便立志成舞蹈員
為迎合父母讀書曾兩度退學

Lokman自小熱愛跳舞,更曾於小學紀念冊上於「我的夢想」一欄中填上舞蹈員。Lokman當初因為見到別人跳街舞時嘅英姿而對跳舞產生興趣,升上中一後更到社區中心學跳舞,一學便愛上,中二時亦有組團周圍表演,後來專注學習機械舞及鎖舞,中五畢業後便立志成為一個專業舞蹈員,於訪問中曾說 : 「舞蹈能讓我全情投入,肯定自己,是唯一讓我感到快樂的事。」

明星成長 | 柳應廷街頭Busking兩年零收入從音樂創作中反思家人關係

圖片來源 : IG@llokmann

不過當時Lokman父母卻反對Lokman成為舞蹈員嘅想法,認為應以學業為重,擔心學歷唔高會被社會淘汰,所以Lokman後來報讀咗電視攝影及舞台應用課程,但因為課程沉悶,讀咗兩星期便退學,後來又再報讀與體育相關嘅課程,讀咗一個學期亦再次退學,更曾於訪問中表示當時讀書係為咗迎合父母,但結果只係浪費時間。不過由於Lokman對舞蹈員嘅目標堅定且清晰,並因與父母關係良好,便大擔地向父母表達 : 「跳舞已經融入了我的生活,與我不可分割,我想全情投入跳舞」,最終亦得到父母嘅同意及支持。

 
 

受阿DEE及ALTON鼓勵
30歲前奮力一耘參加造星成名

不過得到父母支持後,同時亦要面對現實問題。Lokman於舞蹈學校教跳舞,為歌手編舞、伴舞及參與各種演出,收入唔穩定,同時因為非商業舞蹈員出身,跳舞風格偏門而獲得較少嘅排舞機會,Lokman曾透露即使全職跳舞,亦試過一個月只得$4000收入。不難想像喺經濟壓力之下,除咗跳舞,Lokman都有做其他散工維持生計,如機場兼職搬運及侍應等。終於喺2013年一次試鏡,成功獲得出演電影《狂舞派》中阿DAVE一角,而開始令大眾認識,雖然當時嘅演出冇令Lokman一炮而紅,但卻為之後嘅演藝發展奠下基礎,近年更再次出演《狂舞派3》。

明星成長 | 姜濤對中學回憶感遺憾 望30歲似發哥過生活

圖片來源 : IG@llokmann

2018年Lokman參選《全民造星》前,一直以教跳舞賺取收入,因為教嘅係鎖舞,比較偏門較少人學習,收入之少令LOKMAN曾諗過轉行做舞台或電影場務。直至《全民造星》公開接受報名,受到好朋友阿DEE同ALTON 嘅極力鼓勵,決心於30歲前與好友一齊參加《全民造星》且奮力一搏,最終更由頭到尾以大熱姿態入圍並取得頭三甲,後來更順利加入男團MIRROR,除咗唱歌跳舞,近年更有機會參與拍電視劇及電影拍攝,近年LOKMAN於《IT狗》中所飾演嘅TONY星之子更令觀眾對LOKMAN再次眼前一亮!

相關文章:

明星成長 | 岑寧兒為多位巨星唱和音出身 受盡賞識由幕後過度成正式歌手
明星成長 | 拉丁舞王子邱傲然以「下弦」自稱出席鮮浪潮頒獎禮
明星成長 |倪匡高峰期日寫2萬字 生前創作超過400部電影劇本

明星成長-作家-倪匡