Web Interstitial Ad Example

明星成長 | 周國賢曾夢想成藝術家 因完美主義情緒爆煲停工兩年

02-06-2022
明星成長-男歌手-周國賢


擁有家族海味生意嘅周國賢 Endy,冇選擇全職成為大子爺,而選擇咗較難行嘅音樂之路, 2003年以歌手身份出道,期間更組成樂隊Zarahn,喺樂壇打拼多年獲得不少獎項。除咗音樂,更有參與電影拍攝,近年更憑 <<一秒拳王>> 獲香港電影導演會頒發「最佳男主角」,如果有留意Endy嘅動態,更會知道Endy畫功相當了得,可見其藝術天分。不過於娛樂圈打滾多年期間,Endy曾有兩年因壓力出現情緒問題,暫停工作前往加拿大休養,經過治療後重整自己,重返樂壇。

 

明星成長 | 欣宜克服負面評價及自我懷疑 奮鬥35年成功奪女歌手金

 


畫畫與音樂之間的取捨
入行多年仍對舞台表演感到緊張

只有13歲嘅Endy,於1993年移民到紐西蘭,期後更認識會彈結他嘅「高佬」,有次到高佬家玩時,一手拿起床下枝電結他後,便與音樂結緣。Endy曾於訪問中稱,因當時留長頭髮彈結他讓媽媽有「學壞」嘅感覺,曾反對Endy玩結他,但Endy則離家出走以示抗議,自此更按自己所想展開咗音樂之路。

 

明星成長-男歌手-周國賢

圖片來源 : koholaendy@IG

不過接觸音樂之前,Endy坦言年少時鍾情畫畫在先,小學3年班前性格靜得可怕,常常缺乏出席課堂,唯獨是上音樂及美術課才能感到自然及舒適一點,更稱當時好像患上「畫畫上癮症」,不斷的畫過唔停,直到音樂出現,才擺脫到畫畫嘅難纏,卻另一方面對音樂泥足深陷。之所以如此熱愛藝術,主要原因係Endy能透過兩種方式認識並表達自己。本來以藝術家為夢想嘅Endy,面對兩種同樣熱愛嘅事物,最終選擇成為歌手,Endy稱其中一個原因係音樂相對畫畫更能將埋藏於體內好動、憤怒、暴戾嘅一面呈現出嚟,不過亦稱入行後花咗好長時間先漸漸懂得享受舞台,克服面對站在舞台上表演嘅緊張。面對畫畫與歌手之間,Endy曾說 : 「我有一個很強烈的感覺,深信有一天我會再畫畫。可能是我的音樂之路發展到某個階段時日,可能便要……可能會轉換一下,或者同步吧。我真的不知道。」

 

明星成長 | 陳凱琳憑正面形象成功轉型為收入8位數KOL
 

 

入行10年情緒爆煲
到加拿大照顧女兒並停工兩年 

 

明星成長-男歌手-周國賢

圖片來源 : koholaendy@IG

明星成長 | 周國賢曾夢想成藝術家 因完美主義情緒爆煲停工兩年

 

於娛樂圈打滾10年,2013年Endy開始感受到情緒出現問題,於是到加拿大休養調整自己,曾兩年暫停音樂工作。Endy 表示因為入行多年,一直未慣香港嘅生活節奏,加上工作壓力,及本身追求完美嘅性格,事事為滿足別人期望,而忽略咗自己真正感受,並稱情緒有問題嗰段時間,曾經好怕做錯事亦好易喊,並感到內心將要崩壞,於是便前往加拿大重整自己,並照顧到加拿大升學嘅女女。

 

呢兩年期間,突然有一天,心裡慕出咗即使喺加拿大搵工返都可以嘅想法,真正學懂了放手及不執着,心態上才終於得已調整,並稱 : 「原來有時真的需要放手才有轉機。」最後Endy亦重返樂壇,繼續參與演藝工作。痊癒後,Endy表示於創作上會偏向「自私」一點:「現在覺得,能夠過到自己那一關比較重要。因為如果連自己都不喜歡自己的東西,在創作上做不到那個最舒服的自己的話,任他人再認同也好,我覺得那都不是自己的東西。」

 

 

 

 

 

 

相關文章:

明星成長 | 王菀之從父母身上愛上音樂與創作

明星成長 | 保錡捱過低潮重拾方向 成ERROR第三人推出個人單曲《猥瑣》

明星成長 | 楊紫瓊英國皇家舞蹈學院學士 因脊椎受傷走上武打影星之路

明星成長 | 謝安琪棄做老師追夢做歌手 感激媽媽信任不阻撓

明星成長-女歌手-謝安琪