Web Interstitial Ad Example

明星成長 | 朱千雪於演藝事業黃金時期 為追夢重返校園成大律師

20-05-2022
明星成長-香港小姐-朱千雪

有「真 · 女神」之稱嘅朱千雪,唔只演戲深入民心,非常入屋,學歷更非常高,成為演員後更半讀工,完成城市大學法律系博士學位,現成為律師行執業大律師,可謂才貌雙全,但朱千雪卻稱自己讀書其實唔太在行,全靠勤力及好學取得好成績。

明星成長 | 欣宜克服負面評價及自我懷疑 奮鬥35年成功奪女歌手金

 


無讀書竅門 全靠勤力及心態

 

明星成長-香港小姐-朱千雪

圖片來源 : IG@tracytschu

朱千雪8歲已移民到加拿大溫哥華,曾於訪問中提到父母管教不算嚴厲,但會為其安排一系列嘅興趣班,如繪畫、溜冰、劍擊、游泳等,更稱即使暑假亦要上暑期班,雖然作為小朋友嘅角度,當時都曾經諗過想盡快長大唔使再讀書,不過回望當初,發現若冇一連串嘅學習,長大後就唔會有機會接觸到國語及法文。

讀書方面,朱千雪則表示對讀書並不在行,自己不過係鍾意返學,由細到大讀書成績都唔算非常突出,求學階段只為求成績過關便夠,如中學成績剛好夠升讀大學,大學成績夠畢業而已,亦強調並冇讀書獨門秘訣,一切不過係靠勤力及目標明確嘅求學心態,並稱從來冇拎過獎學金,所以讀書成績並非如外人所認為般如此在行。

 

明星成長 | 梁釗峰憑一首作品讓父母接納星途

 

演藝事業黃金期 為追夢重返校園

朱千雪於加拿大入讀西門菲莎大學,畢業後朱千雪回港參選港姐並奪得季軍,加入TVB發展演藝事業,後來更憑《EU超時任務》成功入屋,演藝事業正上軌道,但就係呢個時刻,朱千雪選擇重返校園,讀完中文大學嘅企業傳播社會科學系碩士課程後,再讀香港城市大學法律博士學位。一邊返工,一邊讀書,最後更完成大律師實習,正式獲聘為大律師。

面對朱千雪如此抉擇,曾有消息指,朱千雪轉攻律師,主要係想挑戰自己,即使要犧牲演藝事業為其所帶來嘅賺錢機會,都想爭取時間實現自己嘅夢想。完成碩士學位時,朱千雪更說「上次去畢業禮時說過下一次一定要到我。今天終於碩士畢業了!雖然現在已經開始讀了另一個學位,但今天總算是完成了人生一個重要階段。能夠學習是一種福氣,我也是從書本了學到了人生的意義…」

 

 
明星成長-香港小姐-朱千雪

圖片來源 : IG@tracytschu

 
明星成長 | 周秀娜憑着不服輸精神 成功轉型實力演員奮鬥史

 

比起加拿大安穩生活  較欣賞香港機遇 

曾於加拿大及香港讀過書嘅朱千雪,對於兩個地方嘅教學環境有不少體會。朱千雪稱加拿大教學比較鼓勵學生做自己鍾意做嘅嘢,亦無分職業高低,父母亦曾向朱千雪表示,即使讀書唔成,都可以學好一門手藝。因為加拿大生活,即使只係成為當地一個普通侍應,都可以賺取基本生活費用,有能力養育小朋友,亦可買屋買車,生活壓力相對較少。相反,喺香港若非專業人士,便可能無法實現買樓上車之夢。縱使有如此分別,朱千雪卻稱香港機遇處處,雖然壓力比較大,但卻喜歡香港擁有較多機會發展,正如朱千雪喺TVB工作5年,其所見所聞已遠比於加拿大生活20年多。

西門菲莎大學(Simon Fraser University)

西門菲莎大學是卑詩省三所著名大學之一,與卑詩大學(UBC)及維多利亞大學(UVIC)鼎足而立,曾被加拿大的權威時事雜誌MACLEAN評為加拿大頂尖大學之一,過往一直於加拿大大學排名前十名,曾榮獲加拿大最有價值綜合大學 」的美譽。大學設有應用理學院、文學院、工商管理學院、教育學院、理學院和健康科學學院,可提供100多個科系,橫跨40多個領域。熱門科目為電腦科學、傳播工程、工商管理、生物化學、教育學、語言學及心理學。

學費 : 約$104,588一年
2023QS世界排名 : 328位 (全加拿大排名第15位)

 

 

相關文章:

明星成長 | 張敬軒音樂造詣從小訓練 每日花4小時練開聲

明星成長 | 謝安琪棄做老師追夢做歌手 感激媽媽信任不阻撓

明星成長 | 王菀之從父母身上愛上音樂與創作

明星成長 | 洪嘉豪讀演藝學院時建立音樂功架 簽約後由零開始學習唱歌

明星成長-男歌手-洪嘉豪