Web Interstitial Ad Example

Tag Archives: 鍾嘉欣

明星成長 | 鍾嘉欣感加拿大選校比香港煩惱少 子女能無壓力輕鬆學習

自小便已於加拿大生活嘅鍾嘉欣,當年因為選美入行,加入TVB成為女藝人,早幾年已成為媽媽嘅鍾嘉欣,近年再誕下第三個小朋友,並逐漸淡出幕前。淡出娛樂圈後,鍾嘉欣曾於訪問中坦言有意辦教育生意,原來因為鍾嘉欣大學時喺加拿大讀幼兒教育,本身更想成為一位小學教師!