Web Interstitial Ad Example

大學入學資訊日10月起舉行 一文整合9間學府日期/登記連結

29-09-2023
升學-中學-dse-大學-資訊日

多間大學陸續喺十月舉行入學資訊日,俾高中生同家長了解最新收生安排、校園生活、學院有甚麼學系等等,大家仲可以同大學生、教授交流。本文整理多間大學資訊日日期,各位應屆DSE考生、高中生同家長們要留意啦!

英學同行|Jessica Law GCSE後應如何選擇高中課程?一文睇清IB/A-Level特色+分別