Web Interstitial Ad Example

唔想孩子升小跟唔上?教孩子肯搏肯做 勿做一事

19-07-2023
幼兒-鬥心-學習興趣-改善性格-bally

有些小朋友因著父母是舊生關係或靠分數派入心儀學校,好多父母覺得小朋友「入到去就會識㗎啦」、「入到去先算」,事實上小朋友力有不逮的話,有機會失去學習興趣、甚至自殘,更會影響家庭關係。ABC Pathways負責人Bally分享如何從幼稚園階段開始提升小朋友學習興趣,這個終身能力更可幫助小朋友適應程度較高的學校。