Web Interstitial Ad Example

明星成長 |《下流上車族》郭柏妍文武雙全 港大碩士選港姐為練膽量

04-11-2022
明星成長-香港小姐-郭柏妍

近來TVB熱播嘅《下流上車族》其中焦點之一除咗鬼才林敏聰,仲有港姐郭柏妍,郭柏妍2020年選香港小姐入行,入行僅兩年已有機會拍攝電視劇並成為主要角色之一,之所以能夠咁快於演藝界發展,相信除咗郭柏妍有出眾嘅外表,其學識與能力亦係成功關鍵之一。郭柏妍入行後半工讀於香港大學進修食物安全管理碩士課程,中學讀書時活躍於多個課外活動包括游泳、步操樂團等,非常叻女!

中學活躍課外活動 多次參與學界游泳比賽

圖片來源 : IG@rositakpyy

郭柏妍就讀聖公會青衣邨何澤芸小學及東華三院吳祥川紀念中學,中學時曾代表學校多次參與學界游泳比賽且晉級八強,另外更係步操樂團成員,並於「香港步操樂團公開賽」中獲得2011年度銀獎及2012年度金獎。除此之外,亦有參加朗誦比賽並獲得中五級女子粵語詩詞獨誦優異獎,可見郭柏妍唔只活躍於課外活動且亦獲得不錯嘅表現,中學畢業後入讀香港高等教育科技學院嘅食品安全學科。

選港姐為鍛鍊膽量 入行僅兩年拍攝多部電視劇

圖片來源 : IG@rositakpyy

不過郭柏妍曾於訪問中曾直言自己係一位好細膽嘅女仔,雖然細個比較愛玩,但愈大愈靜,從前中學雖有參加過歌唱比賽,但卻因為膽小而唔敢開聲歌唱,讀書時期亦較喜歡留喺屋企,為咗鍛鍊膽量及訓練與人溝通嘅技巧,受家人鼓勵下便決定參加香港小姐,最終獲得季軍,正式加入TVB入行娛樂圈成為女演員,不過郭柏妍則表示由於本身較靜,入行時初對鏡頭都感到不安及緊張,後來慢慢適應後膽量便重新鍛鍊起來,更拍攝不少電視劇集,入行僅兩年已拍攝多部劇集,2022年便有五部劇集,其中代表作有《下流上車族》、《美麗戰場》及《白色強人II》等。


明星成長 | 何依婷棄BIG4會計所高薪厚職 選香港小姐追夢


入行後堅持學習 半工讀港大碩士課程

圖片來源 : IG@rositakpyy

入行後郭柏妍依然無放棄學習,半工讀香港大學食物安全管理碩士課程,至於本身點解會揀呢科,原來係因為鍾意食嘢,為咗知道如何能夠「食極唔肥」,加上本身有修讀化學所以便決定選擇呢一科,就於上一年順利畢業,正式成為碩士生,成為具高學歷嘅女藝人之一!另一方面,入行因為開始要參與大量戲劇工作,由於本身冇修讀相關課程,更計劃修讀戲劇相關課程,並接受監製及導演意見,多睇電影、電視劇,從觀察中學習,可見郭柏妍嘅上進心及求學精神,相信往後一定可以見到更多郭柏妍嘅作品及進步!相關文章
明星成長 | 盤點多個TVB女神級藝人學歷 全部到過海外升學
明星成長 | 張嘉兒擁多個學位 為管教女女再進修中大公共衞生碩士
明星成長 |《下流上車族》林敏驄三父子聖保羅男女中學畢業 大仔承繼父親音樂才華