Web Interstitial Ad Example

明星成長 | 何依婷棄BIG4會計所高薪厚職 選香港小姐追夢

27-10-2022
明星成長-香港小姐-何依婷

最近TVB熱播中嘅《美麗戰場》,其中何依婷飾演嘅角色近日出現前後極大反差,由乖乖女變mean爆女,演出真係令人刮目相看!何依婷入行四年,香港小姐出身,接受藝員訓練班培訓,但原來入行前係一位金融服務顧問,學生時期更係一位學霸,考獲獎學金資助前往美國史丹福大學交流,畢業後入Big4會計事務所工作,後來因為發現工作類型唔適合自己而決定轉戰娛樂圈,向演員之路發展!

黃大仙屋邨長大 憑努力入城市大學考取獎學金

明星成長-香港小姐-何依婷
圖片來源:IG@reginahyt

一身貴氣嘅何依婷,出身於黃大仙屋邨,分別就讀浸信會天虹小學及佛教孔仙洲紀念中學,全憑努力改變自己命運!中學時何依婷已多次於中文科、經濟科及歷史測驗及考試中取得「學科成績優異獎」,後來憑DSE成績考上香港城市大學商學院,主修資訊系統學系環球商業系統管理課程,另副修心理學,大學成績優異,憑超強3.5 GPA學分獲得獎學金,並獲機會前往美國史丹福大學、英國列斯大學及中國上海復旦大學作交換生,以一級榮譽學士學位畢業,畢業後更任職Big4安永會計師事務所擔任金融服務顧問,非常叻女!

香港城市大學的資訊系統學系

此學系包括工商管理學士(環球商業系統管理)、工商管理學士(資訊管理)課程,在 2022 年,共有 269 名申請者將之填報於組別 A 的課程志願,即首 3 個志願,而成功被取錄的則有 54 人。以組別 A 的報讀和取錄人數計算,平均約 5.17 人競爭一個學額。此課程的競爭情況頗為激烈。被取錄的申請者中,96.3% 都是將此課程放在組別 A 的志願。

最低入學條件為:
中國語文:3
英國語文:3
數學必修部分:3
通識教育:2
選修科目(任何兩科):3


明星成長 | 朱凱婷孖住女女學豎琴 考慮性格特質為女女安排入讀國際學校

畢業後入Big4會計所工作感疲累

明星成長-香港小姐-何依婷
圖片來源:IG@reginahyt

至於何依婷嘅讀書致勝心得,都離不開老土常談嘅「勤力」,何依婷曾於訪問中講過:「我很喜歡思考的過程,也很勤力,但我並不覺得自己很聰明。」何依婷畢業後便於著名Big4安永會計師事務所工作,擁有穩定收入及工作前景,不過工作後何依婷發現讀書與工作有好大分別,因工作時需長時間睇文件,因而感到非常疲累,促使自己反思對現時工作嘅想法,並發現此類型工作並唔適合自己。

明星成長 | 張秀文退讀港大一年後再入城大管理系 為照顧母親身兼多職

勤力為人生座右銘 為追夢不計較收入多少

明星成長-香港小姐-何依婷
圖片來源:IG@reginahyt

後來何依婷受到媽媽嘅鼓勵,更為咗令自己人生無憾,便決定參加香港小姐競選,最終獲得亞軍,選港姐時,何依婷回答主持提問曾表達自己嘅人生座右銘:「無論一個人有多厲害,定要勤力多練習才會愈見進步。」當選港姐三甲後,正式入讀2017藝員訓練班及成為無綫經理人合約藝員,擔任演員及主持工作,代表作有《機場特警》、《十月初五的月光》及近來熱播嘅《美麗戰場》!雖然現時仍為入行初期,但何依婷將演員與會計師事務所工作對比後,認為:「談到穩定,當然是之前的工作較為穩定,我沒想過收入的多少,但覺得每一行也好,只要肯努力,總會有出頭天。」


相關文章
明星成長 | 盤點五位2022超強學歷港姐 亞軍許子萱直迫麥明詩?
明星成長 |廖碧兒考獲WSET國際品酒認證資格 拍劇同時進修BBA
明星成長 |《美麗戰場》陳曉華中大護理系畢業 參港姐為求突破Comfort Zone