Web Interstitial Ad Example

明星成長 |鄧佩儀入行十年終做女一 突請假返加拿大重回校園生活?

21-09-2022
明星成長-女藝人-鄧佩儀

鄧佩儀入行接近十年,由國際中華小姐競選出身,獲選後加入TVB成為旗下女藝人,入行初一直擔演二三線女配角,直至《換命真相》首度擔任女主角,畢業後於TVB電視劇中減少露面,原來係因為重返加拿大完成工商管理學課程,現更不時於社交媒體上發佈當地生活容光煥發嘅近況。

 

自小立志做表演者 為選美入行擱置學位

 

圖片來源 : IG@gloriapuiyeetang

 

鄧佩儀自小便移民到加拿大溫哥華,入讀英屬哥倫比亞大學主修工商管理學學士,完成學位前一年因計劃回港發展並參加選美而擱置學位,後來分別參加溫哥華華裔小姐及國際中華小姐競選並奪取冠軍。選美後隋即加入TVB,拍攝多部劇集如《幕後玩家》、《再創世紀》、《機場特警》、《降魔的2.0》,其至入行多年後終首次擔演《換命真相》女主角。鄧佩儀曾於訪問中指,自小已有表演慾,小學已參加才藝表演,中學參加歌唱比賽,大學更有參加DJ訓練班。而表演之夢對應後來大學選擇修讀工商管理學學士一科,可謂風馬牛不相及的兩大發展之路,因此鄧佩儀曾表示若然無入行,或會從事廣告行業有關嘅工作。

明星成長 | 盤點多個TVB女神級藝人學歷 全部到過海外升學

 

29歲重返校園完成當年未完學位

不過爭取到成為女主角嘅背後,鄧佩儀其實都與其他演員一樣,經過一段工作機會較少嘅低潮期。鄧佩儀曾於訪問中透露25歲後因自覺要開始承擔成年人嘅責任,因工作量唔多感覺有愧家人,曾有一段時間經常懷疑自己,之後全靠做運動舒緩,同時因為漸漸接到其他工作而逐漸振作,為咗得到觀眾認同,不斷睇劇集練中文,方便閱讀劇本,長時間努力後,終於喺上一年一嚐女主角滋味。

圖片來源 : IG@gloriapuiyeetang

演過《換命真相》後,有網民發現鄧佩儀漸消失於幕出,更傳被「雪藏」,其實不然,鄧佩儀只係向公司請咗一個長假,回到加拿大英屬哥倫比亞大學尚德商學院完成工商管理學士學位,並同時修讀有關電影製作課程。原來鄧佩儀小時候讀書成績已經唔錯,更憶述自小因箍牙而被取笑,令自己冇自信,由於當時朋友唔多,因此學業成績很好,更為中學及大學成績打好根基,不過中學後因為已完成箍牙,由小時候被嘲笑嘅對象變成校園人氣王,但即使如此成績依然不變,維持不錯嘅水平。

 

英屬哥倫比亞大學 University of British Columbia (UBC)

UBC位於加拿大溫哥華,是加拿大不列顛哥倫比亞省歷史最悠久的大學之一,於加拿大國內大學排名第3,具有「北美最美校園」之稱。大學憑藉許多重大的研究成果、傑出的校友以及提供國際學生優渥獎學金而舉世聞名,每年吸引許多世界各地學生前來就讀。

UBC亦培養了8名諾貝爾獎得主、71名羅德學者、65名奧林匹克運動員、10名美國文理科學院和英國皇家學會院士以及208名加拿大皇家學會院士。其地理學、礦業工程、體育等相關科目亦有較優秀的表現。

除咗鄧佩儀,還有多位女藝人畢業於此校,如陳瀅、姜麗文、楊洛婷、麥美恩、張嘉兒等

2023 QS世界大學排名 :第47位
熱門科目 :生物科技、經濟、法律、藥劑
學費 :每年約CAD 39,197.4 (約HKD 236,238)


相關文章
明星成長 | 盤點六位80/90後童星學歷+現況
明星成長 |李施嬅大學讀多倫多大學 回流選港姐加入TVB憑《金宵大廈》人氣急升
明星成長 |麥明詩會考10A放棄拔尖到英國考A-LEVEL入劍橋大學