Web Interstitial Ad Example

明星成長 |陳奕迅升中獲派第7志願 提早到英國寄宿入讀金士頓大學

21-02-2024
EASON

陳奕迅(Eason)早前忙於世界巡迴演唱會,Eason除咗有一把好聲音及卓越嘅唱歌技巧,音樂詣藝甚深,擁有8級聲樂證書之餘,曾於英國留學,住過寄宿學校嘅佢更操得一口流利英語,由被寵壞嘅港孩變成一個獨立男孩。