Web Interstitial Ad Example

明星成長 | 保良局蔡繼有學校 一條龍名校為星二代集中地

02-09-2022
明星成長-保良局蔡繼有學校-星二代

星爸星媽普遍都愛為子女選擇IB學制嘅學校,而保良局蔡繼有學校更係非常受歡迎嘅一條龍私校,每年都有非常多人報讀,競爭非常大,更係星二代集中地,其中有林曉峰及康子妮嘅兩個兒子林寶及林熙、胡諾言及陳琪兩個女女胡芷苓及胡芷悠、徐菁遙兩個女兒黃心瑤及黃心柔,更有林文龍及郭可盈女兒林天若,可見此校吸引力十分高!

郭可盈、林文龍女兒 林天若

圖片來源 : IG@khy_official

郭可盈及林文龍嘅女兒林天若今年12歲,原校升上保良局蔡繼有學校中一,小學時已為小學霸,小六時已奪中文科傑出表現獎狀,連續3年奪得學科冠軍並取得獎學金,最擅長中文,品學兼優。

胡諾言、陳琪女兒 胡芷苓及胡芷悠

圖片來源 : IG@chan_kei_june

胡諾言和陳琪女兒胡芷苓今年13歲,二女胡芷悠今年9歲,兩女均入讀保良局蔡繼有學校,大女本身就讀德望書院,但後來因為細仔出世,為咗安排三人於同一所學校讀書方便照顧,加上認為二女胡芷悠比較適合讀IB學制,而大女亦應付得到,於是便將大女轉至保良局蔡繼有學校。

徐菁遙(前名徐淑敏)、黃浩女兒 黃心瑤及黃心柔

圖片來源 : IG@sukichui_wee

徐菁遙育有三女,非常緊張女兒學業,安排大女黃心瑤及二女黃心柔入讀保良局蔡繼有學校,大女黃心瑤於上年已小學畢業。

郭晉安、歐倩怡兒子 郭令山

圖片來源 : IG@onjai_kwok

郭晉安及歐倩怡為兒子郭令山於升小學前加緊準備,令兒子能力提升,最終成功入讀名校保良局蔡繼有學校小一,不過曾於訪問中得悉最後因擔心兒子功課及補習班太多,為咗減輕兒子壓力,便安排兒子轉校,與細女一同升讀國際學校。

明星成長 | 加拿大為港姐留學熱門地

林曉峰、康子妮兒子 林寶及林熙

圖片來源 : IG@ukelily

林曉峰與康子妮育有兩名兒子,大仔林寶今年19歲,細仔林熙今年17歲,兩名兒子曾就讀保良局蔡繼有學校,不過為咗讓好動嘅大仔林寶未來於海外升學更順利,便中途轉校到國際學校,稱其較輕鬆嘅學習環境適合愛好運動嘅大仔。

保良局蔡繼有學校

保良局蔡繼有學校是中小學一條龍私立學校,高峰曾接受4,000人報名,提供1至12年級的雙語教育,教學模式國際化,高中提供兩年國際普通中學教育文憑課程(IGCSE)及兩年國際文憑預科課程(IBDP),曾培育出多名IB狀元

地址 : Piper’s Hill, 郝德傑道6號

敢發夢,又敢唔敢追夢?有想法,要實現就要想辦法!

我哋邀請咗不同界別嘅嘉賓,9月3日同大家分享升學及就職出路嘅資訊,並以專業角度分析生涯規劃嘅重要及實踐方法,同場更有演藝及運動界別嘅年青KOL以過來人身份同大家分享追夢嘅心路歷程,費用全免!

立即登記及出席講座仲可以拎走《生涯規劃自學手冊》實體書,快啲約埋朋友仔一齊報名啦!活動詳情 : https://bit.ly/3BTxPfP


相關文章
明星成長 | 馮盈盈零經濟及商科底成功考獲CFA Level 1 當年DSE 28分入港大
明星成長 | 盤點多個TVB女神級藝人學歷 全部到過海外升學
明星成長 | 盤點五所星二代就讀的國際學校