Web Interstitial Ad Example

明星成長 | 盤點六位香港女星就讀的香港名校

10-08-2022
明星成長-女明星-名校

其實本港都有不少學校能培訓到成就不凡嘅人才,今次一於盤點香港學霸女星嘅學歷及就讀嘅本港中學,其中更有三所為全香港學術成績經常排名Top 3嘅傳統名校,如拔萃女書院及聖保祿學校!

拔萃女書院

莫文蔚

明星成長-女明星-名校

圖片來源:IG@mokabyebaby

莫文蔚中小學都係就讀拔萃女書院,讀書時除咗成功優秀,仲參加好多課外活動,係田徑隊嘅選手,當年會考考獲3A,曾被頒發「香港傑出學生獎」,代表過香港到日文作文化交流。後來獲得獎學金到意大利升學,大學時更前往英國倫敦大學皇家哈洛威學院主修意大利語和意大利文學,學歷背景非常特色!

明星成長 | 學霸莫文蔚因外公一件事 自小渴望做明星登上舞台

麥明詩

明星成長-女明星-名校
圖片來源 : IG@louisa_mak

麥明詩中小學都係就讀拔萃女書院,香港中學會考取得10A,成為學校當年其中一位狀元。會考後麥明詩更獲英國克羅索恩的威靈頓公學取錄,所以便決定到英國升學,畢業後更成功升讀劍橋大學修讀法律系,並以法律學學士學位二級榮譽畢業。

拔萃女書院

拔萃女書院為香港歷史最悠久的聖公會女校之一,亦為拔萃女小學的一條龍升上的中學。拔萃女書院以直資學校模式運作,以英語為教學語言,為香港女名校之一,公開試成績更長駐香港中學排名三甲,學術、音樂及體育多方面均有卓越成就。

地址:九龍官涌佐敦道1號

聖保羅男女中學

沈殷怡  

明星成長-女明星-名校
圖片來源 : IG@shamshirley

VIUTV 女神沈殷怡就讀嘅中學及小學都係名校,分別係聖保羅男女中學及香港聖士提反女子中學附屬小學,當年文憑試考獲4科5**、1科5及1科4嘅成績,以全額獎學金升讀上海復旦大學法律系,畢業後回到香港再修讀香港中文大學法學碩士,學歷相當高!

張寶兒

明星成長-女明星-名校
圖片來源 : IG@bowiecheung

曾參與香港小姐嘅張寶兒,中學就讀聖保羅男女中學,當年會考取得25分,後來到英國升學,入讀英格蘭西部的協和學院,並以2A*1A嘅優異成績完成英國高考課程。大學時就讀倫敦大學學院,主修人文地理,隨後更報讀賓夕法尼亞大學沃頓商學院工嘅商管理課程,大學畢業後曾擔任盛世廣告數碼項目經理及李錦記健康產品集團產品發展經理,無論係學業或事業都有突出嘅表現。

聖保羅男女中學

聖保羅男女中學是由香港聖公會創辦的男女英文中學,為香港傳統名校,並是聖保羅男女中學附屬小學的一條龍中學。聖保羅男女中學於學術成績、音樂、體育方面成就非凡。根據過往學校公開試成績統計,於 2012年至2021年期間,學校出產的文憑考試狀元總數為全港最高。

地址:香港島中西區中環中半山麥當勞道33號

明星成長 | 加拿大為港姐留學熱門地

聖保祿學校

張燊悅

明星成長-女明星-名校
圖片來源 : IG@nicolacheungyoung

張燊悅中學就讀女名校聖保祿學校,中學畢業後更入讀香港大學法律系,大學畢業結婚生子後更考入港大環境管理理學碩士學位,係演藝圈中公認才女。

聖保祿學校

聖保祿學校,由天主教開辦,為香港補助學校議會22所補助學校之一,是香港一家女子學校。學校常在校際音樂,朗誦節及田徑比賽等比賽贏取獎項,學費每年約$27500,全港排名3,灣仔區排名1,直資排名3。(參考https://www.bookofschool.com/hk/bos/main.html)

地址:香港香港島灣仔區銅鑼灣禮頓道

寶血會上智英文書院

馮盈盈

明星成長-女明星-名校
圖片來源 : IG@crystalfyy

馮盈盈中學就讀石硤尾寶血會上智英文書院,係首屆文憑試考生,五科合共考獲共28分,其中英文及通識更取得5*佳績,最終入讀香港大學營養學。最近馮盈盈更宣佈成功考獲CFA Level 1考試 (金融投資從業者專業資格認證),對於零經濟學及商科底嘅考生嚟講,能夠合格的確非常厲害!

寶血會上智英文書院

寶血會上智英文書院是香港深水埗區石硤尾的一所天主教第一組別女子中學,更屬區內名校之一,該校以英文為教學語言。根據該校的公開試成績,其文憑試成績評估出來亦係全港中學排名之中位居13-22名之間(參考https://dse.bigexam.hk),成績相當不俗。

地址:香港島中西區中環中半山麥當勞道33號


相關文章
明星成長 | 馮盈盈零經濟及商科底成功考獲CFA Level 1 當年DSE 28分入港大
明星成長 | 朱千雪於演藝事業黃金時期 為追夢重返校園成大律師
明星成長 | 陳凱琳憑正面形象成功轉型為收入8位數KOL

明星成長-KOL-陳凱琳