Web Interstitial Ad Example

明星成長 | 盤點五所星二代就讀的國際學校

05-08-2022
教育-小豬比名幼-OG

所有家長一定望子成龍,希望子女會有好嘅學習環境及教育,國際學校實行外國教育,學習壓力相對少,多以遊戲及協作形式令小朋友愛上學習,並且能夠提高小朋友嘅英語水平,有利往後海外升學。不過國際學校學費比一般學校昂貴,尤其係私立國際學校,更由每年約2至3萬到10多萬港元不等。而家一於睇下星二代讀嘅國際學校,等各位家長參考一下!