Web Interstitial Ad Example

明星成長 | 王菀之從父母身上愛上音樂與創作

12-05-2022
明星成長-女歌手-王菀之

王菀之Ivana除咗係一位出色嘅音樂創作人,其實亦係一位藝術家,近年開辦咗首個裝置藝術展,出自Ivana手嘅音樂作品更有不少係圍繞藝術主題,如<<迷失藝術>>、<<畫兒>>及<<一定都和藝術有關>>等。Ivana 自小對藝術作品敏感,亦喜歡創作,其中一個觸發點更是來自於媽媽愛好寫詩嘅習慣。

明星成長 | 欣宜克服負面評價及自我懷疑 奮鬥35年成功奪女歌手金


受父母薰陶 從小愛上創作

Ivana出身於音樂世家,自小已學習鋼琴,父母係業餘聲樂導師,每當父母演出時,都會為父母伴奏。雖然成長環境令Ivana從小難以避免接觸音樂,但Ivana卻是由心喜歡音樂,每日自發性花8小時練琴,更會不斷吸收新音樂知識,小時候更係香港兒童合唱團團員之一。

明星成長-女歌手-王菀之

圖片來源 : wongyuenb@IG

除此之外,Ivana從小更有閱讀嘅習慣,童年時喜歡睇伊索寓言、童話故事等類型嘅書籍,父母亦會每晚臨瞓前與Ivana講故事,望住父母讀書時嘅樣子,令Ivana對閱讀及想像產生興趣,認為書本嘅世界承載着無限嘅可能。而且因為王媽媽有每天寫詩嘅習慣,Ivana六、七歲時便已養成閱讀詩歌嘅習慣,更因此而愛上文字創作,亦係Ivana對創作產生濃厚興趣嘅觸發點。Ivana曾於訪問中提到,家長係孩子成長時距離最近嘅學習對象,所以身教好重要。

明星成長 | 梁釗峰憑一首作品讓父母接納星途

成名作誕生於大學暑假工時

明星成長-女歌手-王菀之

圖片來源 : wongyuenb@IG

廣為人所熟兼為Ivana成名作品嘅<<我真的受傷了>>,其實係創作於大學時打暑期工期間嘅一個下雨天,當時Ivana做做下嘢抬頭望着窗外嘅雨水,隨心寫下<<我真的受傷了>>嘅幾句歌詞,後來更將歌詞完整地填寫,作品因此而誕生。後來喺同事嘅介紹下,Ivana認識到音樂監製伍仲衡,參加咗《CASH 流行曲創作大賽》並奪得冠軍,更獲得公司簽約嘅邀請,不過當時Ivana卻決定到加拿大大學讀經濟系,後來才返回香港正式入行。

Ivana 入行後,獲得多過音樂獎項,得到大眾肯定,後來更進入電影圈,參與電影拍攝,並獲得第34屆香港電影金像獎 <<最佳女配角>>,可見Ivana嘅藝術天分甚高,加上從小培養嘅藝術視野及創作習慣,讓Ivana喺多方面都能夠取得優秀嘅成就。

明星成長 | 林家謙大專比賽時被一位歌手賞識 從此開啟音樂之路

 

相關文章:

明星成長 | 李幸倪Gin Lee出身音樂世家 曾為學業婉拒歌手簽約

明星成長 | 廖子妤隻身到港追夢 十年離鄉別井對家人感愧疚

明星成長 | 張敬軒音樂造詣從小訓練 每日花4小時練開聲

https://metroeducationplus.com.hk/21281/%e6%98%8e%e6%98%9f%e6%88%90%e9%95%b7-%e7%94%b7%e6%ad%8c%e6%89%8b-%e5%bc%b5%e6%95%ac%e8%bb%92