Web Interstitial Ad Example

Tag Archives: CAIS

明星成長 | 宣道國際學校CAIS星二代集中地 陳慧琳陳敏之仔仔都讀呢間

保良局蔡繼有學校係非常受歡迎嘅一條龍私校,每年都有非常多人報讀,競爭亦非常大,更係星二代集中地,其中有林曉峰及康子妮嘅兒子林寶及林熙、胡諾言及陳琪兩個女女胡芷苓及胡芷悠、徐菁遙嘅兩名女兒黃心瑤及黃心柔,更有林文龍及郭可盈女兒林天若,可見此校吸引力十分高!