Web Interstitial Ad Example

Tag Archives: 自行分派學位

正取/備取/落選點準備?一文睇清升中流程懶人包

二○二四/二五年度的中一自行分配學位將於二○二四年一月二日至十六日接受申請,家長和小六生都希望入到心儀中學,大家記得留意以下升中懶人包,認識自行分配學位派位程序,以及唔好錯過重要日子!