Web Interstitial Ad Example

Tag Archives: 胡子彤

明星成長 | 胡子彤身兼演員加棒球運動員 將運動精神帶到演戲

最近欣宜推出新歌《我地》,彭秀慧為MV導演,至於MV男主角則由胡子彤擔任。近年喺不少影視作品中,都不乏胡子彤嘅蹤影,當年憑電影《點五步》獲得香港電影金像獎最佳新演員,喺演藝事業成功嘅背景,原來全賴入行前成為香港棒球代表隊成員領略到嘅心態及精神。