Web Interstitial Ad Example

Tag Archives: 男校

明星成長 | 盤點六位香港男星就讀的傳統男校

香港傳統男校於香港數一數二嘅包括有聖保羅書院、華仁書院、喇沙書院,今次一於盤點香港著名男星嘅學歷背景及就讀嘅本港中學,其中更有三所為全香港學術成績經常排名Top 5嘅傳統名校!