Web Interstitial Ad Example

Tag Archives: 星二代

明星成長 | 宣道國際學校CAIS星二代集中地 陳慧琳陳敏之仔仔都讀呢間

保良局蔡繼有學校係非常受歡迎嘅一條龍私校,每年都有非常多人報讀,競爭亦非常大,更係星二代集中地,其中有林曉峰及康子妮嘅兒子林寶及林熙、胡諾言及陳琪兩個女女胡芷苓及胡芷悠、徐菁遙嘅兩名女兒黃心瑤及黃心柔,更有林文龍及郭可盈女兒林天若,可見此校吸引力十分高!


明星成長 | 保良局蔡繼有學校 一條龍名校為星二代集中地

保良局蔡繼有學校係非常受歡迎嘅一條龍私校,每年都有非常多人報讀,競爭亦非常大,更係星二代集中地,其中有林曉峰及康子妮嘅兒子林寶及林熙、胡諾言及陳琪兩個女女胡芷苓及胡芷悠、徐菁遙嘅兩名女兒黃心瑤及黃心柔,更有林文龍及郭可盈女兒林天若,可見此校吸引力十分高!


明星成長 | 盤點五所星二代就讀的國際學校

國際學校實行外國教育,學習壓力相對少,多以遊戲及協作形式令小朋友愛上學習,並且能夠提高小朋友嘅英語水平,有利往後海外升學,一向深受星爸媽歡迎。不過國際學校學費比一般學校昂貴,一於睇下星二代讀嘅國際學校,等各位家長參考一下!