Web Interstitial Ad Example

Tag Archives: 小學校網

【 施政報告 】發展 北部都會區 73校網 元朗 9間 小學 一覽

特首 林鄭月娥 任內最後一份 施政報告 星期三發表,她提出構建面積達 300 平方公里、涵蓋元朗和北區的「北部都會區」,包括天水圍、元朗及粉嶺/上水等已發展新市鎮,以及古洞北、粉嶺北、洪水橋/厦村、元朗南、新田/落馬州、文錦渡等新發展項目,並擁有 7 個跨境陸路口岸。 各位爸爸媽媽,即刻同你睇睇未來的「北部都會區」,有什麼校網覆蓋,打算搬屋的話,助你快人一步早啲行動!..