Web Interstitial Ad Example

【Steam爸教學|Hewego】 一邊 STEAM飯 一邊學STEAM

25-02-2021
Steam爸教學-Hewego-STEAM飯-學STEAM

新年流流,HEWEGO同大家祝個新年快樂,身體健康,蒸蒸日上。既然係新年,就梗係同大家 STEAM飯 !咦,你問我「因乜解究食餐飯🍚都關STEAM事呢? 」點解客串嘅Y人叔叔請食飯會令佢哋咁興奮? 仲因此成為咗「飯飯」之交呢? 片尾Y人叔叔仲將自己嘅座右銘話咗畀兩個世姪知。唔通又係爛GAG? 🙀 即刻睇片啦!

👉 Steam飯 原理

Steam個底部,原來裝咗塊「生石灰」,利用「生石灰遇水就會釋出大量熱能」嘅特性,就可以Steam起啲飯!雖然生石灰會有大量熱能,但其實最高只會達到95攝氏度,好適合用嚟蒸飯!不過都好熱吓!記得 STEAM飯 時,唔好觸摸個飯盒喇!

三位老豆,同佢哋嘅小朋友,成就同一個童年夢想🤲
👇如果覺得好睇,請讚好FOLLOW我哋👇
HEWEGO專頁:按我

HeWeGo係由三個識於微時嘅老豆級人馬於一次吹水聚會傾湊仔女經後,無心插柳嘅情況下開設嘅專頁。
眼見太太們已經為仔女其他事務大費周章,學習STEAM嘅重任就交俾爸爸吧!寓玩樂於學習幾時都係最輕鬆最容易去吸收知識嘅途徑,仲可以透過同仔女嘅互動,加深彼此嘅了解,互信同埋積累無數難忘嘅回憶。所以我哋決定將呢啲片段透過Hewego 既平台一一記錄,分享俾對各位父母同埋對STEAM有興趣嘅朋友。

【Steam爸教學|Hewego】DIY手動卡通片 教你製作神奇 動畫

steam爸教學-hewego-DIY-手動-卡通片-動畫