Web Interstitial Ad Example

【聖誕2020】11款親子DIY 聖誕裝飾 教學

19-12-2020
聖誕2020-親子DIY-聖誕裝飾-教學

又到聖誕節!想與小朋友一起佈置屋企,增加節日氣氛,與其出外購買 聖誕裝飾 ,不如自己DIY!以下有11款簡易聖誕裝飾教學,包括聖誕老人、聖誕樹、聖誕小鹿、雪人等。趁着週末,與小朋友一起製作及佈置,過一個不一樣的聖誕。

聖誕裝飾 ︰擺設篇

雪條棍聖誕裝飾

難度︰★☆☆

環保紙筒雪人

難度︰★☆☆

聖誕不倒老人

難度︰★☆☆

環保紙筒小鹿

難度︰★★☆

聖誕老人裝飾

難度︰★★☆

聖誕飄雪裝飾

難度︰★★☆

聖誕老人摺紙

難度︰★★★

聖誕裝飾剪紙

難度︰★★★

聖誕裝飾 ︰聖誕樹篇

迷你聖誕樹

難度︰★☆☆

迷你聖誕樹

難度︰★☆☆

迷你聖誕樹

難度︰★★☆

除了為家中佈置, 聖誕裝飾 製作亦可為親子時間變得有趣,更可從過程中向小朋友灌輸環保資訊。

資料來源︰小紅書

更多親子聖誕活動資訊︰按我