Web Interstitial Ad Example

伊院12月大搞嘉年華 小朋友着醫護制服/體驗傷口縫針

24-11-2023
好去處-伊利沙伯醫院-嘉年華-醫護人員-攤位遊戲-打卡

小朋友平時睇醫生先接觸醫護人員,有時想更認識呢個行業都冇乜機會。伊利沙伯醫院將在12月3日舉辦社區健康嘉年華,專科醫生、護士同專職醫療人員等準備咗超過20個遊戲攤位,小朋友仲可以體驗「傷口縫針」、着醫生護士制服「打卡」,非常適合一家大小。