Web Interstitial Ad Example

做一日小領隊 童遊油麻地 家長全程靜音模式

31-05-2023
ME+_豬仔包油麻地_4

Blogger豬仔包媽媽同豬仔包早前參加咗一個社區探索活動「香港世界牛奶日 x OHMYKIDS『童遊油麻地』」。豬仔包媽媽覺得呢個活動非常特別,係由小朋友做領隊,帶住爸爸媽媽去探索油麻地。

週末好去處

獲得一份小領隊選手包

活動開始前,每位參加小朋友獲得「小領隊選手包」一份,內有「童遊小領隊」T-shirt、領隊「Follow Me」旗仔、毛巾、地圖等,最特別係有張「家長靜音模式貼紙」,家長唔可以提示,一於畀小朋友擔大旗做小領隊,帶領家長玩轉油麻地。個「小領隊選手包」仲附送子母產品,畀小朋友沿途補充體力,完成任務呢!

週末好去處