Web Interstitial Ad Example

免費親子農耕體驗半日營 初嘗有機農耕/DIY蛋殻杯墊

14-04-2023
好去處-免費體驗-親子農耕

Blogger豬仔包媽媽同豬仔包早前參加咗一個由都市綠洲 Urban Oasis及心靈綠洲 Serene Oasis主辦嘅「親子半日體驗營」。呢個係「綠色生活@3H療癒行動」計劃嘅活動,獲得滙豐香港社區夥伴計劃 HSBC HK Community Partnership Programme 資助 ,所以費用全免!

活動分為3個部分,包括:
.園藝治療花園參觀導賞
.植物手工藝
.農務初體驗

1.植物手工藝