Web Interstitial Ad Example

明星成長 | 鄧家禮多倫多大學畢業兼具音樂及教育學位 回港再進修音樂碩士 現正修讀IB課程資格

21-11-2022
明星成長-男主持-鄧家禮

從事幕前嘅藝人,大多數令人有一個錯覺,就係只專注幕前嘅工作。但隨住時代嘅轉變,做幕前嘅藝人都變得多元化發展,有啲仲可能擁有多個不同資格添! 現年29歲嘅鄧家禮(Vincent),佢現時MakerVille 旗下藝員,擁有加拿大多倫多大學音樂學士,及香港浸會大學音樂系文學碩士學位,另更取得Ontario Institue for Studies in Education 嘅教育學士學位,曾經仲喺中學教過書添!

加拿大升學主修音樂

鄧家禮(Vincent)自中學開始於加拿大升學,及後入讀多倫多大學 Concurrent Teachers Education Program,主修音樂、副修生物學科。雖然修讀音樂課程主要學習單簧管以及聲樂,但由於當地會以整個管弦樂為基礎,所以大部份樂器都要涉獵。由於學習聲樂,需要學習不同語言嘅歌曲,所以Vincent更識得唱意大利文、德文,以及法文嘅歌。

明星成長-男主持-鄧家禮


為宣揚藝術獲得專業教學資格

Vincent 認為藝術於社會上經常被忽視,為咗令更多人接觸到藝術及增加對藝術嘅認識,Vincent決定將藝術宣揚開去,除咗修讀音樂之外,仲喺Ontario Institue for Studies in Education 獲得教育學士,其後憑教育學士成績,於Ontario College of Teachers 獲得可任教小學至中學音樂、英文、及生物學學科嘅專業資格。返到香港後,更曾於地利亞加拿大學校 (現名為: 德思齊加拿大國際學校) 及華仁書院任教,教授課目包括英文、音樂、科學、數學及羽毛球。現正進修能任教IBDP課程嘅專業教育資格,如果成功考取便能教授IB課程。


明星成長-男主持-鄧家禮
海外升學 加拿大熱門大學


劇集、主持、導師三線發展

雖然係加拿大已經攞咗音樂系學士,以及專業教育資格,但返香港之後佢繼續進修音樂藝術,所以入讀浸會大學攻讀音樂系碩士。之後仲參加大專校草校花選舉,仲攞埋冠軍,繼而開始幕前工作。

|
佢曾經參與無踐電踐節目《後生仔傾下計》以及《Thing Big 天地》,其後加盟ViuTv,參與《囝囝女女730》、《我不是廢老》等綜藝節目主持。

明星成長-男主持-鄧家禮
圖片來源: IG@ ViuTv《囝囝女女730》


近日熱播劇集《繩角》入面,佢仲飾演AK 嘅情敵添!

明星成長-男主持-鄧家禮
Viutv 劇習《繩角》網絡截圖

多倫多大學University of Toronto

位於﹕多倫多
2023 QS世界大學排名: 34
熱門科目:建築、生物、機械工程、醫科
學校簡介 : 位於加拿大安大略省,是一所公立聯邦制研究型大學。最早於1827年據英皇佐治四世皇家憲章而創立,為萬國殖民地時代加拿大最早立的高等學府,名為國王學院。於1849年脫離聖公會後改為多倫多大學。現時多倫多大學由11個學院組成,於學術研究上佔領領導地位,多倫多大學每年發表的科研論文數量在北美僅次於哈佛大學。


明星成長 | 何依婷棄BIG4會計所高薪厚職 選香港小姐追夢


浸會大學今年成立新學院

浸會大學會今年7月成立創意藝術學院,由現有3個學院﹕電影學院、音樂學院,以及視覺藝術學院組成,合共提供17個課程,當中包括副學位、學士同研究生課程。其中藝術及科技文理學士(榮譽) 同工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂) 係2022/23學年新城嘅跨學科學士課程。

過往同樣係浸大音樂系畢業嘅校友,就有李壁琦。

浸大校友報截圖相關文章
明星成長 | 盤點多個TVB女神級藝人學歷 全部到過海外升學
明星成長 | 張嘉兒擁多個學位 為管教女女再進修中大公共衞生碩士
明星成長 |《下流上車族》郭柏妍文武雙全 港大碩士選港姐為練膽量