Web Interstitial Ad Example

明星成長 |麥美恩加拿大名校畢業 入行以做主持為目標

08-09-2022
MAYAN

選港姐出身兼有「傻大姐」形象嘅麥美恩 Mayanne,由主持做起,憑着活潑搞鬼嘅形象,獲得觀眾喜愛及公司賞識,後來更有份參與電視劇拍攝,代表作為《智能愛人》、《使徒行者3》及《水髮胭脂》。雖然麥美恩常以豪邁性格示人,但其實具有藝術修養,且更於加拿大名校畢業,學歷亦相當唔錯。

 

英屬哥倫比亞大學畢業
24歲回港發展+參選港姐

生於加拿大溫哥華嘅麥美恩,父母都係香港人,從小於加拿大成長及學習,自小學習芭蕾舞及鋼琴,但麥美恩卻曾於訪問中直言此技藝與自己一點都不相襯,相比之之下更喜歡做運動。大學時麥美恩考入英屬哥倫比亞大學,主修化學,更稱當時選科全由自己選擇,家人並無作出干預,給予嘅自由度很大,並坦言自己享受學習,對不同事物都有興趣及好奇心,因此家人亦相對放心。 

圖片來源:IG@mayannem

大學畢業後,24歲回港發展,參選港姐前曾擔任過項目統籌工作,表示工作期間完全感受到香港工作嘅忙碌及壓力,加上自小愛看旅遊節目,便啟發要當主持嘅工作,可以周圍探索並且見多識廣,所以後來參選港姐雖只獲第四,但憑住口齒伶俐嘅特質而受到TVB賞識,參與多個節目主持,代表作有《學是學非》及《森美旅行團》。後來更有份參與電視劇拍攝,首部作品為《水髮胭脂》,最終於2018年奪得TVB頒發嘅「飛躍進步女藝員獎」。

家人着重中文學習 保留香港文化

由加拿大回流嘅麥美恩有如此流利嘅中文口才,全因自小受公公影響而努力學習中文,麥美恩獲獎時曾於台上提到,父母重視中文,即使當時每星期上兩小時溫哥華中文學校學中文,但更大功勞係源自於公公婆婆對自己嘅廣東話鎩鍊,唔只教麥美恩講香港俗語,更會陪同選中文報紙,自小亦有睇周星馳電影、TVB劇集及聽廣東歌,所以即使加拿大成長,但仍然與香港文化有密切嘅聯繫。

圖片來源:IG@mayannem

不過麥美恩亦曾提及,若然當初無入圍港姐,好大機會會返回加拿大生活,因為香港生活節奏急,經常要猜度別人心中所想。不過如今已於香港有一定嘅事業發展,便要學懂配合,適時更會表達自己嘅想法,學會待人處事,並讓工作伙伴認識自己認真嘅一面,更稱:「氹人開心是重要,但都要懂得錫自己,適當時要分享自己的想法。雖然父母自小認為麥美恩跳脫活潑,擁有做表演者嘅潛質,但亦曾擔心娛樂圈嘅壓力及不穩定會影響麥美恩嘅人生,不過麥美恩努力多年,亦愈見進行及成績,相信定讓其父母放心不少。

 

明星成長 | 盤點多個TVB女神級藝人學歷 全部到過海外升學

 

英屬哥倫比亞大學
The University of British Columbia

英屬哥倫比亞大學是加拿大頂尖大學之,位於加拿大溫哥華市,亦是加拿大不列顛哥倫比亞省歷史最悠久的大學之一。英屬哥倫比亞大學有「北美最美校園」之譽,每年吸引許多世界各地學生前來就讀,尤以科學研究見長,是世界一流的研究型大學,以教學嚴謹高質蜚聲國際,培養了8位諾貝爾獎得主、3位加拿大總理、71位羅德學者、58位奧運冠軍、266位加拿大皇家學會成 員。學校有應用科學,文學院,尚德商學院,經濟學院,法學院,科學院,醫學院, 音樂學院等。學費每年平均CAD 54,000,有20%是國際學生。QS排名47。


相關文章
明星成長 | 盤點六位80/90後童星學歷+現況
明星成長 | 保良局蔡繼有學校 一條龍名校為星二代集中地
明星成長 |麥明詩會考10A放棄拔尖到英國考A-LEVEL入劍橋大學