Web Interstitial Ad Example

明星成長 |麥明詩會考10A放棄拔尖到英國考A-LEVEL入劍橋大學

02-01-2024
麥明詩

講到學霸女藝人,香港小姐麥明詩應係人所共知嘅高材生,麥明詩中學喺香港讀拔萃女書院,會考奪得10A佳績,預科到英國讀書,大學以優秀成績入讀劍橋大學法律系,除咗學歷豐富,工作履歷亦非常亮眼,曾於外國不少國際企業擔任顧問服務及項目經理一職,2015年參加香港小姐奪得冠軍,其學歷背景成為焦點之一。

三招讀書策略 增強記憶力及語文基礎

麥明詩中學讀書時,成績已非常優秀,成為十優狀元背後,其實自有一門讀書秘笈。麥明詩曾於訪問中提過,以前讀書時最緊張嘅係語文