Web Interstitial Ad Example

明星成長 | 盤點多個TVB女神級藝人學歷 全部到過海外升學

04-01-2024
TVB海外名校

TVB多年來出產多位女花旦,每位除咗有出眾嘅外形,出色嘅演技或口才外,其中更有許多曾到海外留學,更於當地完成大學學位,學歷高之餘,英文亦都好Talk得,當中過半數女藝人更係就讀外國名牌大學,為倫敦大學學院及英屬哥倫比亞大學畢業生。

湯洛雯

圖片來源 : IG@roxannetong

湯洛雯係前亞視藝員湯鎮宗女兒,亦係前無綫小生湯鎮業嘅姪女,妹妹為模特兒湯樂瑤。小時候於新界大埔滘長大,後曾就讀名校聖保祿天主教小學及聖保祿中學,中五後到英國升學,入讀倫敦大學學院,主修心理學系。後來回港參加香港小姐,雖然未能勝出但卻獲民選港姐稱號,加入TVB 成為女藝人,代表作為《學是學非》及《法證先鋒IV》。