Web Interstitial Ad Example

明星成長 | 盤點六位香港男星就讀的傳統男校

16-08-2022
明星成長-男明星-男校

香港傳統男校於香港數一數二嘅包括有聖保羅書院、華仁書院、喇沙書院,今次一於盤點香港著名男星嘅學歷背景及就讀嘅本港中學,其中更有三所為全香港學術成績經常排名Top 5嘅傳統名校!

聖保羅書院

布志綸

明星成長-男明星-男校

圖片來源 : IG@mralan229

布志綸在聖保羅書院小學和聖保羅書院讀書,於該校度過11年的時光,16歲時到加拿大升學,入讀麥馬士達大學經濟系,但就讀大學期間因家庭問題而回港工作,報讀倫敦大學的校外學士課程,當時以半工讀方式繼續學業,最後無法兼顧工作、樂隊活動及學業三方面,最終未能完成學士學位。如今擔任香港樂隊MR的主音。

明星成長 | 學霸莫文蔚因外公一件事 自小渴望做明星登上舞台

聖保羅書院

聖保羅書院(St. Paul’s College)是位於中西區的一間直資中學,以英文為主要教學語言,乃中西區一所直資,是一所男校,公認 Band 1學校,於全港男校排名一至二,全港排名七至十二。學校秉承聖公會傳揚福音之精神,以基督教真理為基礎,向少年人提供現代化的通才教育。

地址:半山般咸道69號

香港華仁書院

余德丞 

明星成長-男明星-男校
圖片來源 : IG@yuduck

余德丞曾就讀番禺會所華仁小學及香港華仁書院,並到過法國參加交換生計劃,求學時期是運動健將,中學時已成為香港游泳代表隊,並曾獲運動員獎學金。中學畢業後考入香港城市大學,修讀工商管理學系學士課程。大學畢業於多個傳媒行業遊走,先後擔任過不同電台嘅DJ、電視台嘅主持、演員,現更有發展YouTube頻道。

鄭嘉穎

明星成長-男明星-男校
圖片來源 : IG@kevincheng_official

鄭嘉穎於美國三藩市出生,香港長大,曾就讀番禺會所華仁小學、香港華仁書院及香港國際學校,並分別到過美國及加拿大升讀,曾入讀美國南加洲州立大學洛杉磯分校並修讀土木工程系。

李克勤

明星成長-男明星-男校
圖片來源 : IG@hacken1206

李克勤曾就讀番禺會所華仁小學及香港華仁書院,小學及初中成績優異,經常考獲頭幾名,但中四時開始忽略學業,成績一落千丈,最後會考考獲16分,經濟及英文取得B級佳績,順利升上中六讀預科。

香港華仁書院

香港華仁書院是灣仔資助學校,以英文為主要教學語言,屬男校,估計屬 Band 1B至1A,於全港男校排名五至六,全港排名三十至五十。辦學宗旨根據天主教信仰對主的愛和中華文化。

地址:香港灣仔皇后大道東281號

明星成長 | 加拿大為港姐留學熱門地

喇沙書院

藍奕邦

明星成長-男明星-男校
圖片來源 : IG@bluepongpong

藍奕邦曾就讀聖士提反書院附屬小學,後來前往加拿大就讀小五、小六及初中,中四時返港就讀喇沙書院,是一位商科學生,但中學畢業後前往美國喬治城大學入讀政治系。大學畢業後,藍奕邦曾到日本進修,曾在公關公司工作及擔任廣告公司的客戶服務主任,同時兼職創作音樂,因當時經常到海港城表演音樂,曾被封為「海港城鋼琴王子」,如今是一位音樂人。

孫耀威

明星成長-男明星-男校
圖片來源 : IG@ericsuen

孫耀威曾就讀聖念慈幼稚園和聖嘉祿學校,中學時曾就讀沙田官立中學,會考成績取得5A1C共28分佳績,後來因為牽涉於官立中學讀書打架事件,轉到喇沙書院完成預科課程。中學畢業後入讀香港中文大學電腦科學及工程系,主修計算機工程學,副修法文,二級榮譽學位畢業。除了讀書成績品學兼優,孫耀威更文武雙全,是為運動健將,活躍於大學田徑隊之餘,更曾於校內嬴得創作歌曲大賽。

喇沙書院

喇沙書院是九龍城資助學校,以英文為主要教學語言,屬男校,估計屬 1A,於全港男校排名一至二,全港排名七至十二。辦學宗旨為推行人文和基督教育幫助年青人充分發展自己。

地址:九龍塘喇沙利道18號喇沙書院

敢發夢,又敢唔敢追夢?有想法,要實現就要想辦法!

我哋邀請咗不同界別嘅嘉賓,9月3日同大家分享升學及就職出路嘅資訊,並以專業角度分析生涯規劃嘅重要及實踐方法,同場更有演藝及運動界別嘅年青KOL以過來人身份同大家分享追夢嘅心路歷程,費用全免!

立即登記及出席講座仲可以拎走《生涯規劃自學手冊》實體書,快啲約埋朋友仔一齊報名啦!活動詳情 : https://bit.ly/3BTxPfP


相關文章
明星成長 | 馮盈盈零經濟及商科底成功考獲CFA Level 1 當年DSE 28分入港大
明星成長 | 朱千雪於演藝事業黃金時期 為追夢重返校園成大律師
明星成長 | 盤點六位香港女星就讀的香港名校

明星成長-女明星-名校