Web Interstitial Ad Example

明星成長 | 梁釗峰憑一首作品讓父母接納星途

25-04-2022
明星成長-CAllStar 梁釗峰

唔知大家有冇睇到Chill Club 推介榜年度推介21/22 ?深受香港年青人歡迎嘅組合C AllStar 奪得組合銀獎,更於台上演出多首引起港人共鳴嘅廣東歌,其中一位成員陳健安喺台上講得獎感言時,亦不忘鼓勵DSE學生,可見C AllStar唔止對音樂有心,更非常關懷年青人,而其實另一位成員梁釗峰亦早喺個人專輯中發佈以年青人為主題嘅歌曲梁釗峰《問題青年》,但自己喺追逐夢想嘅途中其實都不事事如意,更曾受到家人嘅大力反對。

明星成長 |林奕匡加拿大留學靠一招學中文

圖片來源 : IG@callstarcf


大學期間參選唱歌比賽 更確立歌手之夢

釗峰曾於訪問中提及,小學時為咗引人注意,曾於家庭聚會中用LEGO咪呼叫各位大人聽佢唱歌,當時唱出陳百強嘅《一生何求》,對於表演完得到嘅掌聲鼓勵感到十分「爽」。大學時曾到北京清華大學做交換生,當時非常喜歡唱歌嘅釗峰更參加過不同類型嘅聯校歌唱比賽,更曾用廣東歌參加中央音樂學院主辦嘅歌唱比賽並獲冠軍,自此自信心大增,更加認定往後成為歌手嘅志向。

雖然釗峰亦於城市大學讀書時係修讀市場營銷,但卻表示學習到嘅演說技巧及團體合作對往後嘅歌手事業都非常有用。而後來釗峰的確與其他三位來自不同大學及音樂學院嘅成員吳崇銘(King)、陳健安(On仔)及何建曦(Jase)組成C AllStar,從以往唔鍾意團體合作嘅佢,變得開始學會相信團隊及體諒別人。釗峰相信因果,珍惜每一段緣份及相遇,更勸籲各位:「永遠唔好低估每一個因,先有機會得到你想像嘅果。」

而原來當初釗峰發奮升上大學,係因為前度!釗峰曾於訪問中提及,讀緊副學士嘅時候,不覺意成為小三,唯有退出讓愛,亦因為呢件事令釗峰拼命讀書升上大學,不如發奮讀書,抱住「要活得畀你更好」嘅心態努力,亦指經歷會令人學識愛及生活,並成就現時嘅自己。

明星成長 | 林日曦輟學兩大得益 由廢青變上市公司董事


憑<<天梯>>一曲扭轉父母心意

不過釗峰即使有咁出色嘅歌喉,追尋音樂夢想時,亦遭到父母強烈反對,被父母認為發「明星夢」,但行動及表現勝於一切,釗峰加入C AllStar後,早期憑一首<<天梯>>一炮而紅,釗峰媽媽更將電話聆聲轉為<<天梯>>,釗峰便敢將頒獎禮門票交到父母手上,由該刻開始便知道父母開始接受自己嘅音樂夢想。釗峰曾發佈個人專輯,當中有一首作品為《問題青年》,歌曲重心表達當今世代年青人嘅無助及兩代之間嘅衝突,藉此勸籲年青人嘗試將憂慮放輕,而上一代亦唔好將期望硬推畀下一代。

明星成長 | 林欣彤畢業前為夢想一搏 成名後憑一個座右銘走過低潮

相關文章:

明星成長 | 林欣彤畢業前為夢想一搏 成名後憑一個座右銘走過低潮
明星成長 | 林家謙大專比賽時被一位歌手賞識 從此開啟音樂之路
明星成長-林家謙