Web Interstitial Ad Example

新年必知|為何大 年三十 不是年年有

31-01-2022
2022新年-虎年-年三十

2022虎年嚟到,點解今年冇咗大 年三十? 其實除咗今年,過去嘅2013及2016都只得年廿九,負責《中國天文年曆》編算嘅中國科學院紫金山天文台副研究員成灼更表示自2025起連續5年都冇大 年三十,究竟天文曆學係點計算?

2022新年-虎年-年三十

大 年三十 為何消失了 ?

據新華社熱道,負責《中國天文年曆》編算嘅中國科學院紫金山天文台副研究員成灼說明,農曆月份主要根據月亮圓缺變化嘅周期而定,喺現代天文學中,可根據月亮及太陽嘅高精度位置模型,準確算出一整個月相嘅變化周期約為29.53日,而此周期被定義為「朔望月」。用整數計,農曆月按大小分為30日及29日,如果臘月正好遇上農曆小月,就冇「大 年三十」

整體而言,由於2022虎年咁啱適逢小月,所以即將到來嘅農曆壬寅虎年春節前一天嘅「大 年三十」就被跳過,而下年兔年係30日嘅大月,所以照樣會有「大 年三十」。

2022新年-虎年- 年三十

成灼更表示,過往2013年及2016年亦有出現呢個情況,而未來2025至2029年連續5年,都會冇「大 年三十」。雖然冇「大 年三十」,但作為新年前一日嘅「除夕」依然存在,所以都無礙親人團聚及過節之意。

新年必玩 |3大新年親子創意 手作 玩具 提升孩子專注力

親子活動-創意手作-玩具-新年