【FB有獎遊戲】分享讀書時期嘅搞笑事

讀書時期搞笑事大募集!立即參加「新城教育+」FB有獎遊戲,同我哋開心Share你讀書時期嘅搞笑事!10位最有趣嘅朋友,將有機會獲得$100KFC現金券![按此參加]

活動玩法:

 1. 按「讚好」成為 新城教育+ FB專頁 粉絲;
 2. 在該活動的FB Post留言分享讀書時期嘅搞笑事,再叫埋2位朋友一齊開心Share!

    例:「@A同學 @B同學  XXXXXXXXXXXXXX」;

 1. 最後到以下網址註冊做會員:http://bit.ly/2DuUhyx
 2. 最有趣嘅10位朋友即有機會贏得$100 KFC現金券乙份!

截止日期:2018年11月18日

立即Click入以下Facebook Post參加!

條款及細則:

                                                                                                                       

 1. 活動日期由即日起至2018年11月18日,以本網站系統時間為凖。
 2. 只限持有香港身份證之香港居民參加。
 3. 參加者必須先讚好「新城教育+」Facebook專頁、回答問題及註冊成為「新城教育+」 會員。
 4. 所有參加者之參加記錄均以本網站系統紀錄為準,任何人亦不得異議。任何因電腦、網路等技術問題而引致參加者所遞交的資料有遲延、遺失、錯誤、無法辨識等情況,新城廣播有限公司概不負責。                                    
 5. 選出10位最有趣的得獎者,每位得獎者分別可獲得$100KFC現金券乙份,名額共10名。
 6. 每人每個Facebook帳戶只限參與一次,重複不作計算。留言內容一經呈交,不可修改,否則將被取消資格。
 7. 參加者必須同意新城廣播有限公司保留權利,可複製、使用、修飾、展示、刊登及分發所提交之答案於網上,或任何媒體上發放,作宣傳之用。
 8. 留言不可含粗言穢語、不雅字眼、誹謗、違法等不恰當的內容,否則新城廣播有限公司有權刪除留言及取消參加者資格。
 9. 參加者須填寫正確電話及電郵地址,如未能以參加者所登記的電郵地址及/或電話聯絡安排領獎事宜,該獎品之換領權將被取消,而不獲任何補償。                                                    
 10. 現金券不得退換、轉讓或兌換現金。
 11. 現金券須受有關條款及細則約束,詳情請參閱現金券之背面或向有關商戶查詢。
 12. 得獎通知將於2018年11月22日或之前發至閣下之Facebook Inbox/登記電郵, 請小心檢查所有收件匣,包括垃圾郵件匣。
 13. 得獎者不得將其得獎資格轉讓予其他人。如未能於指定日期及時間內領取現金券,其得獎資格將自動被取消,而主辦單位將從後備得獎者名單中安排另一位得獎者補上。新城廣播有限公司有權以其他價值相等的獎品代替指定現金券,毋須另行通知。
 14. 現金券均須於指定日期及辦公時間內領取,指定換領地點為香港九龍紅磡黃埔花園第六期地庫二層,辦公時間為星期一至五:早上九時半至下午一時,下午二時半至下午五時半,星期六、日及公眾假期休息。逾期者將被取消領獎資格,而不獲任何補償。新城廣播有限公司將不會為得獎者安排現金券之郵寄服務。
 15. 新城廣播有限公司之員工及家屬均不可參與此項活動,以示公允。
 16. 如發現觸犯違規行為及/或參加者以不實手法參與/影響活動狀況,新城廣播有限公司有權取消其任何得獎資格,毋須另行通知,任何人不得異議。
 17. 任何得獎查詢須於活動結束後30天內電郵至 info@metroeducationplus.com.hk,逾期遞交將不獲處理。
 18. 新城廣播有限公司有權暫停、修訂或更改是次活動的任何安排,並可隨時取消或終止活動而不作另行通知。
 19. 如有任何爭議,新城廣播有限公司保留最終決定權。

 

個人資料/私隱條例細則:

 1. 如參加者選擇同意收到新城廣播有限公司(新城電台)之市場推廣及宣傳活動,新城電台將使用閣下提供的個人資料,以電郵、手機電子訊息或電話向閣下推廣市場或宣傳產品/服務/活動的資訊。
 2. 如參加者選擇不同意收到新城電台之市場推廣及宣傳資訊,已填寫的個人資料將只作是次活動用途,並將於活動完結後銷毀。
 3. 如有任何查詢、更改或刪除該個人資料,請聯絡新城廣播有限公司資料保護主任:
  新城廣播有限公司–電郵:dpo@metroradio.com.hk或郵寄至九龍紅磡黃埔花園六期地庫二層