DSE英文科閱讀同作文卷今日開考,不知備戰已久的同學仔答題又可唔可以得心應手呢?今次有樂壇新人Oscar 涂毓麟同Alan一齊訪問戰鬥完英文卷的同學仔。Oscar曾領獎學金遠赴英國哈羅公校讀書,同時於英國皇家音樂學院深造鋼琴,並在英國A Level考獲3科A*及1科A,回港後更考入科大繼續讀環球商業學。直擊訪問期間他仲分享不少減壓方法,相信一眾同學仔都能夠學以致用!